Dane firmy

ALTERA Koryna Filiks, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8512617222, REGON 812728977 z siedzibą w Kołobrzegu.

Adres: ul. Mazowiecka 24f

Adres e-mail: kontakt@korynaozdrowiu.pl

Numer telefonu: 795301011

Numer rachunku bankowego: ING PL 39 1050 1559 1000 0097 5271 0708