Warsztaty autoterapii pijawkowej

Warsztaty samodzielnego przystawiania pijawek.

Warsztaty obejmują:

Wprowadzenie do hirudoterapii

Wskazania i przeciwwskazania do hirudoterapii

Pielęgnowanie i zasady obchodzenia się z pijawkami

Zasady dobierania punktów przystawiania

Możliwe reakcję po przystawianiu pijawek

Właściwości pijawek i korzyści płynące z hirudoterapii

Wybrane jednostki chorobowe i dolegliwości w ujęciu pracy z pijawkami

Zakres techniczny przystawiania pijawek

Opatrywanie ran po pijawkach i zalecenia okołozabiegowe

Dodatkowe formy wsparcia terapii - dieta, zioła i suplementacja

Każdy z uczestników otrzymuje niezbędne do pracy materiały: skrypty, pijawki oraz opatrunki. 

Każdy z uczestników ma też możliwość skorzystania z trzech bezpłatnych konsultacji online, po zakończeniu warsztatów, w ramach wsparcia pierwszych kroków samodzielnego przystawiania pijawek. 

Każdemu z uczestników przysługuje zniżka na zakup pijawek.

Koszt warsztatów

150 zł/ 1,5 godz.

Masz pytania?

Chcesz się zapisać na warsztaty?